Prosessrapport

Vi er en gruppe på fire studenter med ulik erfaring med Internet-memer. I denne prosessrapporten vil vi beskrive hvordan vi har løst oppgaven sammen og forklare vårt kreative produkt. Vi vil redegjøre for bruk av materiell i henhold til åndsverksloven, og til slutt  komme med en kort konklusjon rundt oppgaven i sin helhet.

Arbeidsprosess. Vi løste utfordringen med å få hele gruppen til å møtes samtidig gjennom bruk av telefon, Skype og e-post. Oppgaven gikk samtidig med hjemmeeksamen for to av medlemmene i gruppen, og det ble derfor naturlig at disse startet med oppgaven helgen før, mens de andre fortsatte mens eksamen pågikk.
Starten av arbeidet med oppgaven besto i å opprette bloggen og finne tema, samt tenke ut idéer til eget bidrag i sjangeren. Vi ønsket sammen med vårt valgte tema også å presentere temaet memer  for å få en helhet i bloggen.
Tekstdelene av oppgaven delte vi mellom oss, deretter leste vi hverandres tekster og kom med innspill. Dette opplevde vi som en givende prosess som hjalp oss i det videre kreative arbeidet med selve bidraget til sjangeren.

Vårt kreative produkt. Etter at vi hadde satt oss inn i temaet og funnet eksempler jobbet vi med det kreative produktet. Her var vi innom flere kreative forslag for eksempel: Motivational posters, å “Rickrolle” en forelesning (hvor det kreative produktet ville blitt videoen av reaksjonen til studenter og foreleser), samt å lage ulike grafiske fremstillinger av sangen Never Gonna Give You Up, som en grafisk Rickrolling. Vi endte med det sistnevnte ved vår fascinasjon av fenomenet Song Flowcharts. Sammen valgte vi hvilke deler av teksten vi skulle bruke, og via Skype kunne alle delta i prosessen mens én i gruppen lagde selve diagrammet.

Opphavsrett. Til våre eksempler har vi oppgitt kilder. Vi mener at vi har rett til å bruke disse eksemplene etter “fribruksregelen” vedrørende sitering: å “… sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger” (åvl. §22). Det vil si at vi bruker de sitatene vi gjør for å beskrive fenomene, og dermed bidra til en fri samfunnsdebatt og ytringsfrihet. Vi er ikke i en posisjon hvor vi er i økonomisk konkurranse med opphavsmenn, og vi forringer ikke det originale verket ved vår bruk (ref. §11).

Vårt kreative produkt innehar en del av et åndsverk, det vil si sangteksten Never Gonna Give You Up som er skrevet og produsert av Stock, Aitken & Waterman. Vi mener vi har bearbeidet verket i så stor grad at det nå er et “nytt og selvstendig verk”. Det vil si at vi får opphavsrett for vårt verk (ref. §4) i sin helhet (i motsetning til under en “bearbeidelse” (ref §4 annet ledd, hvor bearbeideren ikke har råderett uavhengig av opprinnelig opphavsmann). Dette ville for eksempel gjelde dersom vi oversatte sangteksten og ønsket å publisere denne. Den oversatte sangteksten ville vi i et slikt tilfelle kunne fått opphavsretten til uavhengig av samtykke fra original opphavsmann, men i det tilfelle ville vi ikke kunne tilgjengeliggjøre verket, ved for eksempel å legge det ut på bloggen, uten opprinnelig opphavsmanns godkjenning.

I dette nye selvstendige verket bygger vi bevisst på et annet verk, det vil si sangteksten Never Gonna Give You Up. På grunn av formålet med verket vårt (humor/parodi/meme) så har vi muligheten ved hjelp av såkalt “frie benyttelser” (av  verk til parodi, travestier og variasjonsverk) til benytte deler av sangteksten slik vi har gjort. Vi er ikke i konkurranse med original opphavsmann, Stock, Aitken & Waterman, verken kommersielt eller ved å oppnå goder. Formålet er humor og underholdning, og det morsomme i det nye verket er nettopp gjenkjenningen av det gamle. Ettersom det er selve endringene vi har gjort med verket som utgjør humoren (det at vi har satt deler av sangteksten inn i et diagram), og ikke selve verket i seg selv som utgjør humoren, gjør at vi mener vi har holdt oss innenfor ånsverkloven og ikke krenket opphavsmannen.

Oppgave 4. Gjennom denne oppgaven har vi jobbet som en gruppe med en kreativ prosess. Dette var annerledes og lærerikt sammenliknet med det å jobbe individuelt. Det er verdifullt å få tilbakemeldinger og inspill på tekster, samt i den kreative prosessfasen. Gruppen var tidlig ute med å komme i gang med selve bloggen, temaet og undersøkelsene rundt de ulike sjangrene, selv om selve produktet ble forsinket ettersom gruppen lenge planla en ide som, iht forelesningen 2. mai, ikke helt ville svart på oppgaven. Da denne idéen ble skrinlagt startet prosessen på nytt; brainstorming rundt ideer som var mer eller mindre gjennomførbare. Likevel klarte vi å beholde temaet Rickroll som det allerede var lagt mye arbeid ned i, og fikk flettet denne elegant inn i det nye valget av tema.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: